Vikings!

Aquest any va tocar el tema de Vikings en la sortida anual tradicional. La feina va valdre la pena.

July Vikinga

July Vikinga

Adrià Viking

Adrià Viking

Fet a la casa rural Torrellobera. Un lloc amb moltíssimes possibilitats fotogràfiques. Esquema simple i clàssic de retrat amb octabox a la dreta de la càmera i, en sentit oposat, pariagües per perfilar. Es van emprar gels de color per donar un aire més càlid.

esquema_vikings